Kiếm tiền
CO.CC:Free Domain
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» программы для компьютра
Thu Aug 04, 2011 3:29 pm by Khách viếng thăm

» Is this new to you?
Tue Aug 02, 2011 6:49 pm by Khách viếng thăm

» x-Hack hack you
Fri Jul 29, 2011 12:54 pm by Khách viếng thăm

» Microsoft SQL Server 2005
Wed Sep 01, 2010 7:41 pm by Big Sky

» Kho phim HD Full 1080p/HD Phần 2
Tue Aug 24, 2010 2:28 pm by quanho.

» Diễn đàn sinh viên khoa CNTT - Đại học Thái Nguyên
Sun Aug 22, 2010 4:02 pm by svictu.com

» THÔNG BAO MỚI........
Sat Aug 21, 2010 5:44 pm by xuantocdo

» mọi người cùng chơi zing farm nào !!!
Sun Aug 15, 2010 3:15 pm by thanhskit

» Lịch thi lại học kỳ III
Tue Aug 10, 2010 12:34 pm by ☺♥peakunict♥☺

TRỢ GIÚP ONLINE
Anh Hoàng

Anh Hùng


Một số phim Hồng kông hay-mediafire & MU (phần VI)

Go down

Một số phim Hồng kông hay-mediafire & MU (phần VI)

Bài gửi by Big Sky on Tue May 04, 2010 11:32 am

1.
Th?t ki?m h? thiên s?n


Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Pass: lax
2.
Tân ???ng s?n ??i huynh-Shanghai Affairs

??o di?n: Donnie Yen
Di?n viên: Donnie Yen, Athena Chu, Yu Rong Guang, Benny Chan
S?n xu?t: Universe Laser & Video Co.
Th? lo?i: VÕ THU?T
N?m phát hành: 1998

N?i dung: Trên ???ng tránh n?n ?ói, anh nông dân Tangsan - ???ng S?n vô
tình h?c ???c võ ngh? thi?u lâm. Anh không ch? khi?n 2 b?ng ??ng chính ?
Fuehien tan rã, mà còn giúp khôi ph?c l?i B?c t??ng Maehu m?t nghìn n?m
tu?i và c?u b?n bè anh thoát kh?i ki?p nô l?. Vì v?y, cu?c chi?n gi?a
???ng S?n và các b?ng ??ng b?t ??u…


Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Pass: [You must be registered and logged in to see this link.]

3.
Giang s?n m? nhân

??o di?n: Tony Ching Siu Tung
Di?n viên: Chung T? Ð?n, Lê Minh, Tr?n Tu? Lâm, Quách Hi?u ?ông
Nhà s?n xu?t: United Filmmakers Organization (UFO)
Th? lo?i: Chi?n tranh, Võ Thu?t, Tình C?m
?? dài: 95 phút
Qu?c gia: Hong Kong
N?m s?n xu?t: 2008

Gi?i thi?u: B?i c?nh c?a b? phim x?y ra vào th?i chi?n qu?c, n??c Châu
b? quân th? ph? xâm l??c liên miên t?i vùng biên gi?i. Cu?c chi?n ?ang
??n h?i cam go nh?t thì qu?c v??ng b?ng hà nh?ng không ph?i hi sinh trên
chi?n tr??ng mà vì m?t âm m?u soán ngôi hèn h?.

Tr??c khi qua ??i, ông trao binh quy?n l?i cho M? Dung Tuy?t H? , v?
mãnh t??ng thân c?n nh?t. ?i?u này ?ã gây c?m ph?n cho cháu c?a hoàng
th??ng là H? Bá, ng??i b?y lâu nay v?n nuôi dã tâm lên ngôi hoàng ??.

Hi?u ???c d?ng ý sâu xa bên trong, Tuy?t H? m?t lòng cúc cung t?n t?y
giúp ?? Y?n Phi công chúa, ng??i con gái duy nh?t c?a tiên hoàng, tr?
thành v? n? ??i v??ng ??u tiên.

?? làm yên lòng qu?n th?n, mang l?i âm nó h?nh phúc cho bá tánh, và c?ng
?? ch?ng l?i k? thù bên confusedài ?ang l?m le xâm l?n, Y?n Phi ph?i ch?ng
t? mình x?ng ?áng v?i ngôi v? ??i v??ng. Nh?ng v?i dã tâm r?t l?n, H? Bá
b?y m?i m?u k? ?? hãm h?i các v? ??i th?n, th?m chí là ám sát c? công
chúa.

Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Pass:lax

4.
Chi?n Lang Truy?n Thuy?t (Chung T? ??n)

Phim khá hay võ thu?t ??p m?t, trong phim chung t? ??n vào vai 1 sát th?
b? m?t trí nh?
?nh d??i ?ây ?ã ???c ch?nh
s?a kích c?. Hãy click vào ?ây ?? xem toàn b? ?nh. ?nh g?c có kích th??c
640x640.

Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

5.
Iron Monkey-Con kh? s?t-Thi?u niên Hoàng phi h?ng

??o di?n: Yuen Wo Ping
Di?n viên: Donnie Yen, Rongguang Yu, Ying Jean Wang, Yee Kwan Yan, Hou
Hsiao, Sze-Man Tsang, Shun-Yee Yuen, Fai Li
Nhà s?n xu?t: Tai Seng Video
Th? lo?i: Võ Thu?t
?? dài: 85 phút
Qu?c gia: Hong Kong
N?m s?n xu?t: 1993
Gi?i thi?u: Cu?i ??i nhà Thanh (TQ), t?i t?nh Tri?t Giang, dân chúng l?m
than c? c?c, h?t thiên tai ?ói rét l?i g?p n?n tham quan ô l?i c??p
bóc? Trong th?i bu?i ?ó b?ng xu?t hi?n m?t "ngh?ch ??o" t? x?ng là Thi?t
H?u võ công cao c??ng, chuyên tr?m c??p tài s?n c?a ?ám quan l?i chia
cho l?p dân ?en kh?n kh?. Hi?n nhiên, Thi?t H?u tr? thành ??i t??ng b?
truy nã s? m?t c?a ?ám quan vô l?i kia. Nh?ng c?nh b?t b? b?t ??u di?n
ra kh?p n?i, v?i b?t c? ai, b? tình nghi là Thi?t H?u


Trong tình c?nh kh?n qu?n c?a dân nghèo, m?t ng??i anh hùng xu?t hi?n
t?i th? ph? t?nh Tri?t Giang. V?i trình ?? võ thu?t siêu phàm, chàng
c??p c?a nhà giàu và chia cho dân nghèo. Hi?p khách th??ng b?t m?t và và
t? x?ng là Thi?t H?u T? m?i khi hành s?. Quan l?i ??a ph??ng t? ch?c
nhi?u ??t vây b?t, nh?ng không th? tìm ra tung tích c?a hi?p khách. Hàng
ch?c viên quan t? B?c Kinh ???c ?i?u v? làm t?ng tr?n Tri?t Giang ??
b?t Thi?t H?u T?, nh?ng ??u l?n l??t m?t ch?c. V?i s? tr? giúp c?a 4 cao
t?ng, quan tr?n th? ???ng nhi?m gi?ng b?y hi?p khách ngay t?i ph? c?a
ông ta. Tuy nhiên, Thi?t H?u T? ch?ng nh?ng ?ánh b?i toàn b? võ s?, mà
còn cu?m ?i m?t kho vàng bí m?t c?a quan ph?.

Ng??i dân Tri?t Giang coi Thi?t H?u T? nh? ??ng c?u th?. Ch?ng ai quan
tâm khi quan ph? dán cáo th? truy nã hi?p khách vì h? tin ch?ng quan ph?
nào có th? b?t ???c chàng. Nh?ng c?ng không m?t ai bi?t r?ng khi b? m?t
n? s?t ra, Thi?t H?u T? chính là th?y thu?c Yang (Yu Rongguang), ng??i
chuyên b?c thu?c ch?a b?nh cho ng??i nghèo. Yang c?ng s?n sàng ?i?u tr?
cho nh?ng binh lính b? th??ng vì ?ánh nhau v?i Thi?t H?u T?. Vì th? mà
chàng nh?n ???c s? kính tr?ng c?a viên t??ng mang bi?t danh “Cáo”, ng??i
ch? huy toàn b? quân s? t?i Tri?t Giang. “Cáo” b? ám ?nh b?i nhi?m v?
b?t Thi?t H?u T? ??n m?t ?n m?t ng?, nh?ng không th? ng? r?ng ng??i mà
anh ta mu?n b?t ngày nào c?ng xu?t hi?n tr??c m?t anh ta.

M?t ngày n?, có hai v? khách ??c bi?t xu?t hi?n t?i th? ph? c?a t?nh
Tri?t Giang. H? g?m Hoàng K? Anh (Chung T? ??n) và c?u con trai Hoàng
Phi H?ng. Hoàng K? Anh d? ??nh t?i ?ây ?? tìm vài cây thu?c quý hi?m.
Nh?ng hai cha con b?t ng? ??ng ?? v?i m?t toán c??p ?êm. Nh?ng tên lính
?i tu?n tra nhìn th?y nh?ng chiêu th?c võ thu?t l? m?t c?a Hoàng K? Anh
nên cho r?ng chàng chính là Thi?t H?u T?. Chúng b?t c? hai cha con v?
ph?.

V? t?i ph?, Hoàng K? Anh nh?n th?y quan t?ng tr?n ?ã ngh? ra m?t cách
ki?m ti?n ??c ?áo nh? Thi?t H?u T?. Ông ta ra l?nh b?t gi? t?t c? nh?ng
ng??i có liên quan t?i kh?, ch?ng h?n nh? m?t ông già nuôi kh? bi?u di?n
xi?c, m?t ch? hi?u thu?c bán cao kh? hay m?t ng??i di?n h? trên ???ng
ph? v? m?t gi?ng kh?. T?t c? nh?ng ng??i này ??u ph?i n?p ph?t 500 l??ng
vàng.

Phiên xét x? cha con h? Hoàng ?ang di?n ra thì Thi?t H?u T? xu?t hi?n.
L?i m?t l?n n?a ?ám binh lính b?t l?c tr??c hi?p khách ?eo m?t n?. Hoàng
K? Anh xông vào Thi?t H?u T? và m?t tr?n chi?n kh?c li?t di?n ra trên
mái nhà. Hai ng??i t? ra ngang tài ngang s?c. Sau khi né ???c m?t chiêu
hi?m hóc c?a Hoàng K? Anh, Thi?t H?u T? bèn cao ch?y xa bay.

M?c dù Thi?t H?u T? th?t ?ã xu?t hi?n, song quan t?ng tr?n không ch?u
th? nh?ng ng??i mà ông ta ?ã b?t nh?m. Th?m chí ông ta còn ra l?nh giam
gi? Hoàng Phi H?ng và tuyên b? ch? th? c?u bé v?i ?i?u ki?n: Hoàng K?
Anh ph?i b?t ???c Thi?t H?u T? trong 7 ngày. B?n lính còn gi? ti?n b?c
và ?? tùy thân c?a võ s? h? Hoàng ?? b?o ??m r?ng anh không tìm cách r?i
kh?i Tri?t Giang.

Hoàng K? Anh ?i mua th?c ?n b?ng s? ti?n ít ?i còn l?i. Nh?ng t?t c?
nh?ng ng??i bán hàng trên ph? ??u t? ch?i bán cho anh. Võ s? h? Hoàng
c?m th?y l? khi h? t? ra c?m ghét anh. ?ói khát và m?t m?i, K? Anh g?c
ngã tr??c c?a hi?u thu?c c?a Yang. Sau b?a c?m do Yang m?i, h? k?t b?n
v?i nhau. Bi?t chuy?n c?a hai cha con h? Hoàng, Yang t?i nhà lao ?? th?m
Hoàng Phi H?ng. C?u bé b? lây m?t c?n b?nh nguy hi?m t? nh?ng tù nhân
khác. Yang thuy?t ph?c t??ng “Cáo” cho phép chàng ??a Phi H?ng v? nhà
ch?a b?nh.

Tri?u ?ình bãi ch?c quan t?ng tr?n Tri?t Giang và c? m?t ng??i khác t?i
thay th?. Quan t?ng tr?n m?i t?ng là m?t cao t?ng mang pháp danh Vi?n
Không c?a Thi?u Lâm T?. Tuy nhiên, h?n ?ã giúp quan quân tri?u ?ình ??t
chùa Thi?u Lâm t?i Phúc Ki?n. Nh? "chi?n tích" ?y mà tên ph?n ?? tr?
thành m?t quan ch?c ??y th? l?c t?i B?c Kinh. Ngay khi t?i Tri?t Giang,
h?n gi?ng m?t cái b?y ?? b?t Thi?t H?u T?. Hi?p khách b? ch?y sau khi
trúng chiêu ??i L?c Kim Cang Ch??ng c?a Vi?n Không.

Trong lúc ?u?i theo Thi?t H?u T?, Vi?n Không ch?m trán Hoàng K? Anh.
Nh?n ra tên ph?n ?? c?a Thi?u Lâm T?, võ s? h? Hoàng vô cùng t?c gi?n.
Tuy nhiên, anh c?ng trúng m?t chiêu Kim Cang Th? c?a h?n trong lúc giao
??u. Hoàng K? Anh ch?y v? hi?u thu?c c?a Yang. Nhìn th?y d?u ?n c?a ??i
L?c Kim Cang Ch??ng sau l?ng Yang, võ s? h? Hoàng hi?u r?ng ân nhân c?a
anh chính là Thi?t H?u T?. Nh?ng thay vì b?t Yang, Hoàng K? Anh s? d?ng
ki?n th?c y h?c ?? ?i?u tr? v?t th??ng cho chàng. Hai ng??i bàn cách ??i
phó v?i Vi?n Không.

Sau khi dán cáo th? truy nã Hoàng K? Anh, Vi?n Không sai binh lính l?c
soát t?t c? hi?u thu?c trong thành ph? và b?t các th?y thu?c ?? h? không
th? c?u ch?a v?t th??ng cho Thi?t H?u T?. M?t bu?i t?i, ?ám thu?c h?
c?a Vi?n Không t?n công hi?u thu?c c?a Yang và b?t Hoàng Phi H?ng. Không
còn cách nào khác, Hoàng K? Anh và Thi?t H?u T? quy?t ??nh ??t nh?p vào
ph? c?a Vi?n Không. T??ng “Cáo” phát hi?n ra hành tung c?a h?, nh?ng vì
khâm ph?c Thi?t H?u T? nên ng?m giúp ??. M?t tr?n chi?n s?ng còn gi?a
hai ng??i và Vi?n Không là không th? tránh kh?i …
Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
6.
Iron Monkey II-??u ???ng sát th? 1996


Dowload:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

7.
Hero Among Heroes - Truy?n thuy?t Xích Long - Tô Kh?t Nhi (1993 -
DVDrip)


Download:
01 [You must be registered and logged in to see this link.]
02 [You must be registered and logged in to see this link.]
03 [You must be registered and logged in to see this link.]
04 [You must be registered and logged in to see this link.]
05 [You must be registered and logged in to see this link.]
06 [You must be registered and logged in to see this link.]
07 [You must be registered and logged in to see this link.]
08 [You must be registered and logged in to see this link.]
09 [You must be registered and logged in to see this link.]
10 [You must be registered and logged in to see this link.]
11 [You must be registered and logged in to see this link.]
12 [You must be registered and logged in to see this link.]

Pass n?u c?n: halinh.vn

_________________Big Sky
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 328
Join date : 20/12/2009
Age : 28
Đến từ : Thiên đường

Xem lý lịch thành viên http://cdcnttk7b.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết